Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Ứng dụng trí tuệ tài chính vào quản lý vốn lưu động

von-luu-dong

Vốn lưu động là hạng mục nguồn lực, bao gồm tiền mặt, hàng tồn kho, và các khoản phải thu trừ đi bất kỳ thứ gì mà doanh nghiệp sở hữu trong ngắn hạn. Nó nằm ngay trên bảng cân đối kế toán, và thường được tính toán theo công thức sau:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn - nợ ngắn hạn

Tất nhiên, phương trình này có thể được phân tích nhỏ hơn nữa. Như chúng ta đã thấy, tài sản ngắn hạn bao gồm các khoản mục như tiền mặt, các khoản phải trả và hàng tồn kho. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải thu và các nghĩa vụ ngắn hạn khác. Tuy nhiên, chúng không phải là những khoản mục biệt lập trong bảng cân đối kế toán; chúng đại diện cho những giai đoạn khác nhau của chu kỳ sản xuất và những dạng thức khác nhau của vốn lưu động.

Để hiểu được điều này, hãy hình dung một công ty sản xuất nhỏ. Mỗi chu kỳ sản xuất đều bắt đầu với tiền mặt, đây là thành phần đầu tiên của vốn lưu động. Công ty lấy tiền mặt và mua một số nguyên vật liệu thô. Quá trình này tạo ra tồn kho nguyên vật liệu thô - thành phần thứ 2. Sau đó, NVL thô đưa vào trong sản xuất, tạo ra tồn kho sản phẩm đang xử lý, và cuối cùng và tồn kho thành phẩm, một thành phần “tồn kho” khác của vốn lưu động.

Cuối cùng, doanh nghiệp bán hàng hóa cho khách hàng, tạo ra các khoản phải thu, đây là thành phần thứ 3 và cũng là thành phần cuối cùng của vốn lưu động (hình bên dưới).

Tất nhiên, nếu doanh nghiệp mua chịu nhiều, một số lượng tiền mặt nhất định sẽ vẫn còn nguyên vẹn - nhưng sẽ có 1 khoản mục “khoản phải trả” tương ứng được tạo ra bên phía nợ phải trả của bảng cân đối kế toán. Vì vậy, để có được bức tranh chính xác về vốn lưu động của DN, ta phải trừ khoản mục này khỏi 3 thành phần còn lại.

Tựu chung lại, nguồn vốn lưu động là bao nhiêu sẽ phù hợp với 1 DN? Ta khó tìm được câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. DN nào cũng cần có đủ tiền mặt và hàng tồn kho để duy trì hoạt động. DN càng lớn và phát triển càng nhanh, thì càng cần nhiều vốn lưu động.

Nhưng thách thức thật sự ở đây là làm sao sử dụng vốn lưu động một cách hiệu quả. Ba tài khoản vốn lưu động mà các nhà quản lý không làm về tài chính thật sự tác động đến khoản phải thu, hàng tồn kho và ở mức độ hạn hẹp hơn là các khoản phải trả. Tất nhiên, phép tính vốn lưu động của 1 DN sẽ phục thuộc ở một mức độ nào đó vào các quy tắc mà DN tuân thủ.


Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET